top of page
  • Forfatters billedeChristina Wex

DEN FØRSTE MÅNED SOM BYRÅDSMEDLEM


Utroligt mange mennesker har siden kommunalvalget i november spurgt sødt og nysgerrigt til, hvad det så egentlig går ud på at være byrådsmedlem.

Hvor mange timer det kræver, om man kan have et almindeligt arbejde ved siden af, om man får penge for det og mange andre relevante ting. Den viden vil jeg utroligt gerne være med til at formidle i jævnlige blogindlæg, efterhånden som jeg selv bliver klogere.

Tiden

At være kommunalpolitiker er kun et fuldtidsarbejde, hvis man er borgmester. De øvrige medlemmer forventes at have et helt almindeligt arbejde ved siden af. Derfor er mødeaktivitet henlagt til meget tidlig morgen eller sen eftermiddag og aften samt weekend. Hvis jeg løseligt tæller sammen, har der i januar været 12-14 møder af forskellig karakter og varighed, så der er ingen tvivl om, at arbejdet tager tid. Og det skal det også.

Hver mandag starter med et gruppemøde kl. 7.30 på Rådhuset, så er der månedlige kommunalbestyrelsesmøder med et indledende temamøde, der er udvalgsmøder og formøder til udvalgsmøder, og der er møder i opgaveudvalgene. Endelig er der naturligvis i denne første tid en masse introduktion til økonomi, forvaltning, datasikkerhed og andet. Vi har fx været på heldagsseminar med deltagelse af direktionen for at få en indføring i de forskellige udvalgsområder - og i marts har vi et 3-dagesseminar sammen med kommunalpolitikere fra andre kommuner. Oven i dette kommer så alt det, man skal læse for at blive ordentligt klædt på til opgaven.

Det er på alle måder spændende og berigende at få indsigt. Samtidig er det en stor fornøjelse at møde en masse dygtige mennesker på rådhuset, som tydeligt brænder for at skabe de bedst tænkelige rammer for borgerne, og som gør deres yderste for at understøtte politikerne med relevant viden og information. Jeg har igennem årene lært mange af kommunens ansatte at kende gennem mit arbejde med Fulton, med flygtninge og med idræt. Det har altid været en meget positiv oplevelse, og det har altid givet mig lyst til et tættere samarbejde. Det får jeg heldigvis mulighed for nu.


Kolleger

Fra 1. januar 2022 består Gentofte Kommunalbestyrelse af 12 medlemmer af Det Konservative Folkeparti, 1 fra Venstre, 2 fra Socialdemokratiet, 2 fra Radikale Venstre, 1 fra SF og 1 fra Enhedslisten. Uanset parti er det mit klare indtryk, at alle har et oprigtigt ønske om at arbejde sammen for at skabe de bedste løsninger for kommunens borgere, og jeg glæder mig til at arbejde sammen med hver og en af dem, uanset parti.


Vederlag

Alle medlemmer af kommunalbestyrelsen modtager forskellige typer vederlag.

Det grundlæggende vederlag for at sidde i kommunalbestyrelsen er på 98.687,40 kr. om året. Hertil kommer udvalgsvederlag på 22.134 kr. om året pr. udvalg, man er medlem af. Er man formand eller næstformand i et udvalg, modtager man et vederlag udregnet som en procentdel af borgmesterens vederlag, hhv. 11,4% for en formandspost og 5,7% for en næstformandspost. Er man første eller anden viceborgmester, modtager man et vederlag på hhv. 5,3% og 2,3% af borgmesterens vederlag. Information om om de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmers vederlag ligger offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Opgaveudvalg

Siden 2015 har Gentofte Kommune lavet politik sammen med borgerne i midlertidige opgaveudvalg. Her mødes 10 borgere og 5 politikerer for at skabe forslag til løsning af udvalgte emner. Jeg har selv tidligere deltaget i to om hhv. integration og beskæftigelse af flygtninge og om, hvordan kommunen kan samskabe med borgerne. Det har været utroligt berigende, og derfor glæder jeg mig til at bidrage i to udvalg om vidt forskellige, men lige vigtige emner; unges trivsel og fremtidens velfærdsløsninger for ældre.


Kommunalbestyrelsesmøde

I mandags, altid den sidste mandag i hver måned, havde vi første kommunalbestyrelsesmøde.

Det foregik af coronahensyn i rådhussalen i stedet for i byrådssalen og havde derfor ikke helt samme højtidelige stemning, som byrådssalen naturligt bidrager med. Som medlem er man placeret efter 1) anciennitet, 2) alder og 3) antal stemmer ved valget.


Dagsordner og referater

Dagsordner og referater af samtlige møder i KB og diverse udvalg ligger her.


Min første vielse

Som medlem af kommunalbestyrelsen har jeg bemyndigelse til at vie par, og jeg er heldig allerede at have fået min første vielse i kalenderen her i februar.

Det fantastiske unge par, som jeg holdt møde med i den forgangne uge, skal vies uden for kommunen, og jeg ved ikke, om det er dem eller mig, der kommer til at have flest nerver på på dagen, men ét er sikkert; jeg vil gøre ALT for at bidrage positivt til deres store dag, og jeg glæder mig rigtig meget og betragter det som en kæmpe ære.


Mine poster de næste 4 år


Næstformand i Børneudvalget

Udvalget varetager opgaver på børneområdet, blandt andet i forhold til dagtilbud, sundhedspleje, tandpleje, PPR, sociale tilbud m.m.


Næstformand i Børn- og Ungeudvalget

Udvalget træffer afgørelse i situationer, hvor barnet eller den unge skal anbringes eller er anbragt uden for hjemmet, og hvor forældrene ikke vil give samtykke til foranstaltningen.


Medlem af Kultur, Unge og Fritid

Udvalget varetager opgaver i forhold til kultur, idræt, turisme og kommunens ungeindsats.


Medlem af Ældre, Social og Sundhed

Udvalget arbejder blandt andet med ældre, handicap og psykiatri, sundhed og forebyggelse.


Suppleant i Folkeoplysningsudvalget

Udvalget varetager opgaver i forbindelse med fritidsaktiviteter for børn og unge, tilskud til idrætsforeninger og børne- og ungdomsorganisationer samt voksenundervisning.


Medlem af opgaveudvalget

Unges Trivsel

Medlem af opgaveudvalget

Fremtidens velfærdsløsninger for ældre


Bestyrelsesmedlem

Aurehøj Gymnasium

Bestyrelsesmedlem

Gentofte Musikskole


Endnu en gang stor tak til alle jer, der har givet mig muligheden!

349 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

ความคิดเห็น


bottom of page