top of page

Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen er fortællingen om en familie af advokater i fire generationer med et fælles fokus, nemlig fast ejendom. 

Bogen beskriver, hvordan Rasmus Nielsen Rasmussen i 1910 som nybeskikket sagfører etablerede advokatfirma med adresse i Stormgade 20 i København. Han var en fremsynet mand, der opkøbte jord uden for København i forventning om, hvordan byen inden længe ville vokse, og på jorden blev siden udstykket. 
 

Efter hans død tog sønnen, advokat Ole Gangsted-Rasmussen, over. Han

investerede i ejendomme med lejelejligheder, som han siden omdannede til ejerlejligheder.
 

I tredje generation blev advokat Niels Gangsted-Rasmussen kendt som en stærk retoriker med en enorm juridisk viden som erhvervslejemål.

I dag viderefører familiens fjerde generation af advokater, Christian Gangsted-Rasmussen, familiens aktiviteter, inspireret af forfædrenes dygtighed og flid.
I dag er Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen således et kontor, der forener ovenstående om end i to separate forretningsområder; advokatforretning og investering. Herudover er tilføjet udvikling af ejendomme, både eksisterende og nybyggerier.

Bogen fortæller også  historien om Gangstedfonden og den sam- fundsopgave, som fonden med sine bevillinger er med til at løse inden for sygdomsbekæmpelse samt støtte til det danske kulturliv.

bottom of page