top of page

ALLE SKAL HAVE EN PLADS PÅ HOLDET

Min vision for Gentofte er, at det skal være en kommune, der bygger på et stærkt fællesskab, hvor alle borgere oplever at have værdi, blive mødt i øjenhøjde og være inddraget i de demokratiske processer.

Jeg har i mange år stillet mit engagement til rådighed for mit lokalsamfund, fordi jeg syntes, jeg havde et overskud at byde ind med, fordi det interesserede mig – og fordi det gav mit eget liv mening.

Jeg tror meget på værdien af frivilligt arbejde – som en uundværlig kraft i samfundet, men også som noget, der fylder mennesker med mening.

At gøre noget for andre, gør noget godt for os selv.

Jeg har været forældrerepræsentant på mine børns skole i 21 år, frivillig i HIK fodbold og håndbold i 20, kontaktperson for tre kvinder med flygtningebaggrund, medlem af to af kommunens opgaveudvalg og har siddet en periode som domsmand.

Og jeg har etableret udskolingsforløbet Akademiet Fodbold Fulton i kommunen, hvis formål er at få børn til at trives i skoledagen ved hjælp af fodbold.

Det er første gang, jeg engagerer mig politisk. Det føles som en naturlig fortsættelse, og jeg har en stor tro på, at jeg med den viden, jeg har med mig både fra det frivillige og fra Fulton, kan gøre en forskel i kommunalbestyrelsen.

Jeg er handlingsmenneske, og jeg er utrættelig, når det handler om at få ting til at ske.

Jeg er også tilhænger af respektfuld dialog og en stærk holdånd og ønsker et frugtbart samarbejde med alle, der får plads i kommunalbestyrelsen, uanset parti.

Endelig vil jeg gerne være en politiker, som borgerne ringer til, hvis de føler sig i klemme i systemet. Som journalist har jeg en naturlig trang til at undersøge ting og gøre opmærksom på det, der ikke fungerer. Som politiker vil jeg gerne være med til at løse det.

Der er mange ting, der optager mig. Skal jeg sætte ord på fem, vil jeg særligt arbejde for følgende:

• Unge, der gøres livsduelige i sunde fællesskaber

• En ældrepleje, der er nærværende

• Et foreningsliv med plads til alle

• En detailhandel, der bygger på partnerskaber

• En effektiv kommune, der er til for borgere og erhvervsliv

Skærmbillede 2021-09-29 kl. 09.39.03.png

Hør Anton, Jakup, Jonas, Vittus, Mikkel og Nicolai samt mor Hanne fortælle om, hvad det særlige er, som fællesskabet i Fulton kan. 

bottom of page